Farklılıkların sunduğu imkanların görünür hale getirildiği bir toplumda yaşamak istiyoruz. Çok çeşitli insan gruplarının, gurur duyacakları bir şeyler yaratmak için bir araya gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü demokratik eylemin temeli, her bireyin kendi bireysel yetenek ve becerilerine dayalı olarak katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Sinan

«Okulda, her zaman aldığınız notlara bakılır; burada ise kişisel kazanım ön planda.»

Eğitim sistemimiz gelecek için donanımlı değildir. Okullarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin sunabileceği potansiyeli hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Bu durum, öğretmenlerin ve öğrencilerin açıkça sıkıntı çektikleri ‘sözde’ başarısız okullarda daha da belirgindir. Berlin’de öğrencilerin yüzde 1.9’u diploma veya mezuniyet yeterliliği olmaksızın okulu bitiriyor.

ACT, yenilikçi ve yaratıcı eğitim kavramları geliştimekte ve onları okullarda ve kültür merkezlerinde uygulamaktadır.

Warum gibt es in Deutschland so viele Schulabbrecher und gescheiterte Bildungsbiografien?

Tiyatro

ACT’nin temel ilkeleri, disiplinler arası bir yaklaşımla farklı konu alanlarında birçok eğitimsel ve yaratıcı sürece aktarılabilir.

Bununla birlikte, ACT tiyatroyu her zaman tüm öğrenme süreçlerinin başlangıcı ve temeli olarak​ görür. Çünkü tiyatro oynamak ve tiyatro oyunu yaratmak göz önünde bulundurulduğunda, tiyatro zamanımızın en etkili eğitim araçlarından biridir.

«Bir düşünce eğer yürürken kafanızda belirmemiş ise ona asla güvenmeyin.»

Nietzsche’ye atfedilen bu ifadenin altında yatan gerçeklik, nörobiyoloji alanındaki son bulgularla doğrulanmıştır: Nörobiyologlar sürekli olarak, hareket, duygu ve sürdürülebilir öğrenme arasında bir bağ olduğunu bilimsel olarak ispatlamaktadırlar.

Theaterspielen macht schön und selbstbewusst! Ein Mädchen traut sich das erste mal vor der Gruppe Gitarre zu spielen.

ACT’nin sırrı nedir?

Linda, 15 yaşında

«Bu beni mutlu ediyor. Olmak istediğim gibi olabileceğimi gördüm ve bunu gerçekleştirmeye başlayabilirim.»

Bayan Müller

«Bu biraz aşırı görünebilir, ancak sağlamış olduğunuz perspektif, dünyaya karşı gözlerimi açtı ve onu nasıl algılayacağımı gösterdi. Açıklamış olduğunuz etkiler son derece zekice ve bunları kendi adıma gözlemleyebildim. Ve aynı zamanda nasıl öğreteceğime ve kullandığım metot ve yaklaşımlara dair vizyonumu da genişletiyor.»

Yaratılan alanda hedeflenen şey, sadece her bir bireyin farklı olmasına izin verilmesi değil, aynı zamanda onların bu farklılığının ortak hedefe ulaşmak için hayati önem taşıyan bir unsur haline getirilmesidir. Bu inanılmaz şekilde motive edicidir. Arkasında yatan sır şu şekilde açıklanabilir: Tüm katılımcılar kendilerini bir payda olarak görüp daha yüksek bir amaca ulaşmak için birlikte çalıştıklarında çeşitlilik ve farklılık bir gereklilik olarak ortaya çıkar. Öğrenciler artık birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalan yalnız kurtlar değil, bunun yerine başarılı bir işbirliğinin keyfini deneyimleyen bireylerdir.

 ACT: harekete geçin, bir oyuncu olun ve kendi hikayenizin yazarı olun!

Picture credits: Friederike Faber
Film: Moritz Degen