• 2016
   Ayın Projesi 02/2016
   Çeşitlilik Atölyesi. Stiftung Mitarbeit tarafından gerçekleştirilmiş olan Robert Bosch Vakfı’nın bir programı (İşbirliği Vakfı)
  • 2015, 2014, 2013
   Werkstatt N (Workshop N) Prize
   Das Qualitätssiegel für nachhaltige Projekte und Impulse des Nachhaltigkeitsrats der Bundesregierung. (Sürdürülebilir Kalkınma için Alman Konseyinin Sürdürülebilir Projeler ve Teşvikler için Kalite Mührü).
  • 2014
   «Aktiv für Demokratie und Toleranz» (Demokrasi ve Hoşgörü için Etkin)

   Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt (Demokrasi ve Aşırılık ve Şiddete Karşı Hoşgörü İttifakı Ödülü)